Veiligheid in Control

Zoals bij iedereen bekend is, blijft veiligheid een belangrijk speerpunt binnen Wessels Tegels en op de bouwplaatsen van onze opdrachtgevers. Via deze weg willen wij iedereen vragen die werkzaam is en/of onveilige situaties/handelingen opmerkt deze te melden via ons meldloket.

Om de veiligheid nog verder te waarborgen zijn wij in 2021 gestart met de SCL-veiligheidsladder op basis van trede 2. Deze benadering van veiligheid is er om de veiligheidsbewustwording binnen de gehele organisatie te vergroten.

Om deze bewustwording binnen Wessels Tegels een verder gevolg te geven is ”ViC” tot leven geroepen. ViC is onze veiligheidsmascotte die staat voor Veiligheid in Control, kortom wij werken veilig, volgens de LMRA-methode, spreken elkaar aan op onveilig gedrag en hebben dit in Control. Na deze introductie zal ViC dan ook fysiek op meerdere plaatsen zichtbaar gaan worden zodat het ons dagelijks blijft herinneren.

Om onze toekomstige veiligheidsdoelstellingen te behalen hebben wij besloten om vanaf september 2024 de stap te maken naar trede 3 van de SCL-veiligheidsladder. Eén van deze doelstellingen is het adequaat acteren op incidenten, bijna ongevallen en ongevallen. Al deze meldingen zullen via deze weg discreet opgenomen worden en waar nodig actie op ondernomen worden.